Info

Nordlunds kvarter

Dette er lydopptak av Eva Nordlunds faste TV-sending hos Nationen.no: Nordlunds kvarter
RSS Feed Subscribe in iTunes
Nordlunds kvarter
2017
September
July
June
February


2016
June
May
April
March
February
January


2015
December
November


1969
December


Categories

All Episodes
Archives
Categories
Now displaying: Page 1
Sep 6, 2017

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil stoppe sentraliseringen - med ett unntak.

Jul 13, 2017

Jon Georg Dale syns ikke landbruket skal hvile på laurbærne når det gjelder reduksjon av antibiotikabruk. Landbruket bør kutte med ytterligere ti prosent, sier han. Han elsker jobben som landbruksminister.

Jun 28, 2017

Jan Olav Andersen besøker Nationen i Nordlund kvarter.

Feb 13, 2017

Politiets Fellesforbund hevder 120 nedlagte politikontorer bare gir 20 patruljer. Samtidig advares det mot en tillitskrise til reformen blant politifolk.

Jun 17, 2016

Møt skribenten og skuespilleren Are Kalvø i sommerprat med Eva Nordlund i Det Norske Teatret. En prat om politikk, plattinger, brent kjøtt og annet viktig tøv.

Til forestillingen "Kalvø - en time av ditt liv du aldri får tilbake" har satirikeren Are Kalvø stukket nesa dypt i tall fra Statistisk sentralbyrå - for å finne ut hva vi bruker livene våre til.  

Jun 7, 2016

Statssekretær i Finansdepartementet, Tore Vamraak (H), mener det er mye lettere for Sveits å ha eget finanstilsyn, enn for Norge. Norge utgjør en for liten del av Europas kapitalmarked til å ha betydning i EU. Han går ikke med på at å underlegge finanstilsynet vårt EU er å avgi suverenitet.

May 19, 2016

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes må svare på hvorfor han signerte jordbruksavtalen i stedet for å sende oppgjøret videre til Stortinget. Bartnes hevdet jo at han hadde stortingsflertallet i ryggen da han la fram bøndenes krav.

Mens Bondelaget mener at jordbruksavtalen bryter med Regjeringas linje i landbrukspolitikken, så påstår Småbrukarlagets Merete Furuberg at avtalen fremmer Regjeringas mål om færre og større bruk. Hvordan kan de to se så forskjellig på det? Begge svarer på det, og mer til, i dagens Nordlunds kvarter.

May 3, 2016

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum stoler ikke på regjeringen iforhandlingene med EU. Onsdag 27. april utfordret han EØS- ogEU-minister Elisabeth Aspaker (H) i Stortinget.

Apr 27, 2016

-Det handler ikke om reelle forhandlinger, men om et skuespill, sier Per Olaf Lundteigen (Sp). Hør resten av Lundteigens friske utspill i i Nordlunds kvarter.

Politisk redaktør Kato Nykvist kommenterer.

Apr 26, 2016

Landbruksminister Dale og regjeringa vil ha færre og større bruk. Bøndene vil opprettholde både små og mellomstore bruk. Stortingsflertallet bestemmer. Tør bondelagslederen å stole på Venstre?

Hør Lars Petter Bartnes i dagens Nordlunds Kvarter.

Apr 15, 2016

– Det at større kommuner gjør det mer attraktivt for private å legge inn anbud på velferdstjenester, er en viktig del av regjeringens driv til å presse gjennom kommunesammenslåing, mener Ap-veteranen Martin Kolberg.

 

Mar 10, 2016

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes og Høyres næringspolitiske talsmann Gunnar Gundersen barker sammen i dagens Nordlunds kvarter.

Norske naturressurser må være på norske hender, mener Bartnes. Gundersen anklager Bondelaget for å være altfor defensive og problemorienterte.

Feb 25, 2016

Merete Furuberg blir på gråten når hun snakker om skadene rovdyra volder beitedyra. Hun oppfordrer alle til å være med på vardebrenning mot rovdyr fredag kveld: «Bli med, det blir sterkt», sier Furuberg

I dagens utgave av Nordlunds kvarter snakker hun også om sine mistanker om hvorfor enkelte tyr til hærverk og  trusler om vold i rovdyrkonflikten.

Feb 19, 2016

I NRKs dokumentar «Framtidsbonden» møtte seerne en tidligere bonde på vestlandet som ga opp drifta da han fikk beskjed fra Tine om at han måtte satse stort. At han måtte satse større enn han hadde beite- og grasgrunnlag for.

Men i Nationen TV avviser styreleder i Tine, Trond Reierstad, kontant at Tine er pådrivere for færre og større melkebruk i Norge.

Feb 12, 2016

Senterpartilederen med klar beskjed til kommunene om ikke å la seg tvinge sammen.  

– Nå er det om å gjøre for regjeringa å skape mest mulig skjebnetro. Tro på at dersom de ikke slår seg sammen nå, så kommer svartedøden. Slik er det ikke, sier Vedum, som også sier sitt om statsråd Sylvi Listhaug i Nordlunds kvarter.

Feb 2, 2016

Det sier professor Harald Kryvi ved Universitetet i Bergen. Kryvi, og over 500 andre «fagbiologer», krever rovdyr-reservat i Norge. Områder der ulv, jerv, bjørn og gaupe har forrang, og jegere og beitedyr nektes adgang. Kryvi mener at et område på størrelse med Hardangervidda nasjonalpark, pluss Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane bør settes av.

–Det er like fint når sau blir mat for gaupe som mat til folk, sier Kryvi. Han mener det er «moralske og estetiske» grunner til at vi må ha større rovdyrbestander i Norge.

Professor Kryvi står bak rovdyr-oppropet som ble levert til Stortinget forrige uke.

Jan 28, 2016

Lederen i Bondelaget, Lars Petter Bartnes, er kylling-bonde i Trøndelag. Nå vet han ikke om han kan fortsette produksjonen.

Hør Bartnes om Norturas kutt, og om forberedelser til årets jordbruksoppgjør.

Jan 14, 2016

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) har ett klart siktemål: Å få faren sin til å starte med sau igjen.

Men selvforsyningsgraden er han mindre opptatt av. Hør mer i dagens utgave av Nordlunds kvarter på Nationen.no.

Dec 10, 2015

Ap-leder Jonas Gahr Støre spiser svin på skogen

 

Og mener matproduksjonen i Norge må økes kraftig. Hør det hele i dagens utgave av  Nordlunds kvarter, Nationen TV på Nationen.no.

Dec 4, 2015

-Trygve Hegnar har ikke skjønt en dritt av hva landbruk er, sier Ingebrigt Steen Jensen.

Hør også hva Steen Jensen ønsker seg av Sylvi Listhaug til jul. Det er ikke småtterier.

Nov 26, 2015

Har du ikke anledning til å se Nationen TV? Hør podcast’en av «Nordlund Ute» med Arne Brimi.

Nov 12, 2015

EU-minister Vidar Helgesen om EØS, jordbær og lam

Dec 31, 1969

Jon Georg Dale syns ikke landbruket skal hvile på laurbærne når det gjelder reduksjon av antibiotikabruk. Han elsker jobben som landbruksminister, og vil gjerne fortsette etter valget. I tillegg letter han litt på sløret om prosessen rundt flytting av Landbruksdirektoratet. Hør Nordlunds kvarter her!

1